Naše činnost

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Spolek Rusíni.cz – rusínská iniciativa v ČR, z.s., je kulturní, nezisková a samosprávná organizace, jejímž primárním cílem je vytváření spjatého a aktivně interagujícího společenství Rusínů žijících v ČR, které by zastřešovalo a hájilo jejich národnostně-kulturní zájmy.

Rusíni na tradiční taneční zábavě v Praze

Našim členům se proto snažíme poskytovat stabilní a pravidelnou společenskou bázi pro vnímání, uchovaní a rozvíjení jejich vlastní národnostní identity, kultury a jazyka. To všechno se snažíme realizovat hlavně prostřednictvím tvorby široké škály příležitosti, potřebných nejen ke vzniku, ale i k prohlubování vzájemných vztahů mezi Rusíny, kteří zde žijí a působí. Zároveň rovněž obeznamujeme majoritní obyvatelstvo s existencí naší národnostní menšiny jako historické a nedílné součásti české společnosti, plně participující na jejím rozvoji. 

Naše neformální aktivity jsme odstartovali už v roce 2009 v podobě pravidelných posezení Rusínů žijících v Praze a okolí. Ta si kladla za cíl vytvořit stálou a regulérní personální základnu naší další, už formálně zakotvené komunitní existence. Později jsme vytvořili projekty jako „Rusíni – mlčící menšina”, “Cestou rusínské tradice”, “Dětské rusínské centrum v Praze” nebo “Rusíni – o nás s Vámi”.

Svou podstatou se jednalo o celoroční aktivity uskutečněné formou vystoupení, přednášek, promítání nebo workshopů. Jejich cílem bylo přiblížit majoritnímu obyvatelstvu rusínskou menšinu, její kulturu a historii v co nejobšírněji prezentovaném rámci. Po dobu jejich konání se také představilo mnoho hostů z různorodých sfér rusínského společenského života, a zároveň z různých koutů světa.

Aktivní spolkový život nám pomáhají naplňovat také další pravidelné komunitní platformy. Jsou jimi například rusínský lidový ples, taneční zábavy, členská posezení, prezentace, společné výlety a další. Zároveň pod spolkem funguje mužská pěvecká skupina Kantar, ale i instrumentální kapela. Obě reprezentují bohatou písňovou kulturu Rusínů.

Taktéž jsme se zaměřili na nejmladší generaci a založili jsme rusínské dětské centrum v Praze. Jeho prvořadou úlohou je zachovat povědomí o vlastní identitě, řeči a kultuře u naší nejmladší generace.

Naším hlavním cílem do budoucna je i nadále udržovat a rozvíjet již zaběhnuté spolkové platformy a to ve snaze vtáhnout do našich aktivit co nejvíc mladých lidí. To vše prostřednictvím zařazení populárních a mladé generaci blízkých trendů do naší činnosti. Zároveň se se stejným důrazem budeme prostřednictvím naší činnosti nadále snažit přibližovat Rusíny majoritní společnosti v co nejvyšší možné míře.

Všechny zmíněné cíle a výstupy našich aktivit se vždy budeme snažit koncipovat tak, abychom Rusínům zde žijícím co nejvíc přiblížili fakt, že přihlášení se k rusínské národnosti je odrazem nejen jejich aktivního postoje, ale i hybným motorem vyššího principu. A tím je zachování rusínské národnostní menšiny pro další generace.

Maťo Veličko

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.