Proč se hlásit k Rusínům

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Drazí Rusíni!

rusínský znak

Právě současnost láme tvrdý chléb našich dějin a jako jediná rozhodne o tom, zda i v době nekompromisní asimilace dokážeme žít s nadějí zachování si zodpovědnosti vůči odkazu našich předků, vírou v budoucnost vlastní národnosti a reálnou vizí jejího dalšího plnohodnotného rozvoje. 

Uvědomujeme si, že tu bylo období, ve kterém nám bezohledná politika státu bránila hlásit se ke své pravé identitě, což v mnohých z nás dodnes zanechalo nezhojené rány. Rány v podobě ostychu, pocitu méněcennosti či dokonce zapíraní vlastního národnostního původu. Hlavně kvůli tomu, a také kvůli necitlivému tlaku současného globalizovaného světa, je vcelku častou a o to smutnější skutečností fakt, že při otázce: „Kdo jsi a jaká je tvoje národnost?“, odpovídáme mnohdy jinak, než to ve svém nitru skutečně cítíme. A přitom možná ani netušíme, že tato jednoduchá a nenápadná odpověď přináší ve svém nekompromisním součtu přímo fatální výsledek indikující náš zánik.

Pravděpodobně se sami sebe v této chvíli ptáte: „Proč? A má vůbec smysl hlásit se k rusínské národnosti v této specifické, uspěchané době?“

V prvé řadě je to prokázání si vlastní vnitřní sily a úcty vůči sobě nebo svým předkům tím, že k sobě budeme upřímní a řekneme… pravdu. Pravdu, díky které se celkem často, ale o to výrazněji, odlišujeme od konzumní a uniformní společnosti této doby nebo jí očekávaného postoje. Pravdu, která je schopná připomenout odkud pochází naše vzácná emocionalita, postoj k životu, práci, nebo vztah k rodině, víře a často i lidskosti jako takové.

Neméně důležitým smyslem, motivací k tomu, abychom se hlásili k vlastní národnosti, je náš pocit HRDOSTI. Pyšněme se fascinující pestrostí rusínské kultury, jazyka a dějin, nesmírnou usilovností a obětavostí našich předků, nebo také ohromující nádherou majestátní karpatské přírody, která náš malý národ odkojila.

 Alexander Duchnovič  (1803 -1865)

Impulzem přiznání se k rusínské národnosti by pro nás měl být projev ZDRAVÉ PÝCHY na velikány rusínské historie i současnosti a to jak z řad národního obrození, tak z oblasti vědy, medicíny, umění, sportu, společenského života. Zanechali po sobě nejednou odkaz globálního významu. Vězme, že světově uznávané umělecké hnutí  pop-art reprezentované Andym Warholem, kriticky důležitá LED technologie vynalezena vědcem Nickem Holonyakem, jsou jen jedny z mnoha příkladů, na které máme a musíme být my, Rusíni, právem hrdí. V našem povědomí, by ale ze všeho nejvíc měli zůstat ti, kteří Rusínům, jejich kultuře či právu na sebeurčení zasvětili celý svůj život. Zkuste možná někdy věnovat, byť i jen kratičkou chvíli Vašeho volného času přečtení několika řádků o osobnostech jakými byli například Alexander Duchnovič, Alexander Pavlovič, Adolf Dobrianský, Gregorij Žatkovič, Pavol Gojdič nebo mnoho jiných. Zkuste se při tom alespoň na okamžik zamyslet. Možná si uvědomíte, že odkaz, který nám zanechali a oběti které za něj a pro nás, současné Rusíny, přinesli, jsou tím, co si zaslouží naší doživotní úctu a pozornost. 

V neposlední řadě by impulzem přiznání se k rusínské národnosti měly být třeba i obyčejné, ale zároveň tak jedinečné zážitky a vjemy, jež v nás vyvolávají specifickou, nádhernou vlnu EMOCÍ A VZPOMÍNEK. Pocitů, které probudí nádherná rusínská píseň či vroucná rusínská slova. Vzpomínek na časy mladosti plné temperamentních zábav, jedinečně prožitých letních prázdnin, nebo tradičných svátků u našich dobrosrdečných rusínských rodičů, babiček a dědečků.

Nick Holonyak – Tvůrce moderní LED technologie

Chceme, abyste věděli, že na tom nejpodstatnějším místě jste pro nás Vy – mladí Rusíni! Víme, že ne Vaší vinou, ale vlivem a tlakem současné doby nemáte možnost nebo důvod uvažovat o své pravé identitě. Vnímáme to a rozumíme tomu, a přesto ve Vás stále věříme. Doufáme, že přiznání se k rusínské národnosti by mohlo být i dnes silně zajímavé. Vždyť takové vybočení z řady v otázce sebevědomého přiznání si vlastního původu nebo alespoň sympatizování s ním, dokáže často v očích jiných vyvolat pocit tajemna, zvědavosti a zvýšit v různých směrech atraktivnost Vaší osobnosti. A věřte, že se máte o co opřít, protože existuje i moderní rusínská pop kultura, která se chlubí svými výraznými představiteli.
V současnosti máte obrovskou možnost cestovat a vidět svět. Proto jednou, když budete v kontaktu s jinými příslušníky národů bez vlastního státu, jako je tomu i v našem případě, zkuste živě vnímat jejich upřímný, ale zároveň zdravě sebevědomý postoj k vlastní identitě. Možná si také na základě toho uvědomíte, že například mladí Velšané či Skotové ve Velké Británii, Katalánci ve Španělsku nebo Bretonci ve Francii mohou být pro Vás velmi přínosnou inspirací, schopnou zodpovědět otázku, proč se vůbec hlásit k vlastní národnosti. Možná tak zjistíte, jaký smysl má, či jaké specificky příjemné pocity vyvolává aktivní zájem o svou národnostní kulturu.

Odvěkou pravdou je, že bez skutečného činu zůstane vlastně každá, i ta nejupřímnější myšlenka spolupatřičnosti k vlastní národnosti bezcenná. Právě proto je vždy lepší zapálit alespoň malou svíčku naděje v podobě činorodého konání směřujícího k vlastní kultuře, než svou nečinnost neustále omlouvat pasivitou jiných, nebo případnou osobní energii věnovat pouze výčitkám dějinné nespravedlivosti vůči nám, či slepě obhajovat všemožné, a často nereálné, „rusínsko-politické“ doktríny.

Ovšem o to zrádnější je i živení současné představy, že častokrát anonymní, téměř pokaždé prchavé, a zároveň tak pohodlné elektronické postoje (statusy, sdílení, komentáře a lajky) budou i ve skutečnosti plně dostačujícím prostředkem našeho postoje k vlastní národnosti a nástrojem jejího dalšího přežití.

A přitom stačí tak málo… drobné, pravidelně sázené semínko živé a “zhmotněné” pozornosti, která by nasměrovala třeba pouze malou část naší empatie či energie k vlastní kultuře a jazyku. Semínko rostliny, ke které lze „živě“ přivonět, uchovat ji, rozvíjet a odevzdávat dál – dětem, přátelům, známým, společnosti.

Právě to musí zůstat našim společným posláním. Má v sobě nezměrnou moc, neboť častokrát právě drobné činy jednotlivců směrované ve prospěch vlastní národnosti mají tu moc rozpoutat vítr v povědomí širší společnosti. A v nás samotných probudit bouřlivé přemýšlení.                                       

Je skutečné dobré zamyslet se, protože výlučně my, současní Rusíni, svým jednáním rozhodneme, zda naše budoucnost bude místem, kam slepě kráčíme a kde časem v tichosti zanikneme, anebo místem, které si pro sebe a pro další generace jako zodpovědný národ aktivně, sebevědomě a perspektivně vytvoříme.

Maťo Veličko

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.